Priser 2024:
Årlig Leie: Alle som har kjøpt båtplass må betale den årlige leie. I 2024 utgjør denne for tinglyste plasser Kr 700,- pr breddemeter båtplassen opptar på flytebrygge. Minimum 2,5 meter. Bredde regnes pr. påbegyndte halvmeter. Bredde måles fra senter til senter av uteliggerne (Utnyttbar plass blir da ca. 30 cm mindre en bredde det betales leie for). For ikke tinglyste plasser er prisen 1050 kr pr breddemeter.

Kjøp av båtplass:

Alle båtplassene er solgt. Medlemmer med tilknytning til Rennesøy (har eiendom i kommunen) prioriteres. Det er mange med slik tilhørighet på venteliste for plass. Når en i tillegg vet at det kun er et fåtall plasser som skal omsettes via båtforeningen så betyr det i praksis at har du ikke tilhørighet til kommunen så er det nytteløst å sette seg på venteliste

...

6 meter uteligger

Kr 16500,-

8 meter uteligger

Kr 22000,-

10 meter uteligger

Kr 33000,- 

Endringer forutsetter at det er ledige plasser:

Oppgradering fra 6-8 meter: Kr 5500,-

Oppgradering fra 8-10 meter: Kr 11000,-

Oppgradering fra 6-10 meter: Kr 16500,-

Ved nedgradering fra 10-8 meter refunderes Kr 11000,- 

Nedgradering fra 8-6 meter refunderes Kr 5500,-

Ved nedgradering fra 10-6 meter refunderes Kr. 16500,- 

Salg av Båtplass:

Båtplass kan selges tilbake til båtforeningen. Båtplassen refunderes alltid basert på gjeldende priser minus en salgsavgift. For 2014 er denne salgsavgiften satt til 5000 Kr. F.eks hvis du har en 8 meter i Askje Båtforening. Uansett hva du gav på kjøpstidspunktet så vil båtplassen kunne løses inn for gjeldende pris minus 5000 Kr. dvs 17000 Kr.

Årlig leie for leieplass:

Askje båtforening disponerer 6 stk 8 meters plasser som leies ut på årlig basis eller pr måned. Leiepris for inneværende periode er kr. 10 000 pr år og kr 1000 pr måned.


Oppstilling av hengere på Askje Båtforening sitt område


Det koster fra og med 2024 kr 3000 pr år for liten (inntil 9 meter) henger og kr 5000 pr år for stor henger (inntil 12 meter) å sette henger på Askje Båtforening sitt område. Avklar dette ved å sende mail til post@mosteroy.no   Leien reguleres ved egen "Leiekontrakt tilhengerplass" og en fra Styret ansvarlig for tildele plass og avklare lengde, signeres av begge parter. 

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!