Styret består i inneværende periode av følgende personer:


Formann: Geir Meling Steinsland

Nestformann: Morten Sørheim

Sekretær:Kjetil Haugvaldstad

Kasserer: Arild Gabrielsen

Styremedlem: Eivind Salte  (Havnesjef)

Styremedlem:  TBD (Dugnadsansvarlig)

Styremedlem: Trond Haugvaldstad

Styremedlem: Rolf Asbjørn Jonassen


Varamedlemmer:


Svein Terje Børve


I valgkomiteen sitter:


Leif Magne Helgelande-post til båtforeningen: post@mosteroy.no

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!