Det er mulig å kople seg til strøm i havna. De oppsatte strømsøyler på flytebryggene er forbeholdt faste brukere. Tilfeldige brukere er henvist til søylene ved service og gjestebryggen. Alle søylene har lys.

Faste brukere

For å kople seg til på permanent basis må medlem betale kr. 3000 i tilkoplingsavgift. Hvert uttak har egen strømmåler. Forbruk beregnes årlig etterskuddsvis. Medlem betaler da for hver kilowattime som er brukt. Prisen settes lik gjennomsnittlig innpris for båtforeningen + 10%.

Hvert uttak har automatsikring og hver gruppe av 2 eller 3 uttak har jordvern.

Tilfeldige brukere

Tilfeldige brukere må benytte strømuttakene på service og gjestebrygga. Medlem betaler da 50 Kr pr. dag. Pengene betales kontant i Gjestebrygge kassa. Alle medlemmer kan selvfølgelig benytte vann - også ute på flytebryggene.

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!